Meubeloppervlakte reiniger DIPP spray

Meubeloppervlakte reiniger DIPP spray
Meubeloppervlakte reiniger DIPP spray
€ 8,20
€ 6,45

( € 7,81 incl. BTW)

Code: 891421

op voorraad

Verpakt per: 1 stuk

Prijs per: Stuk

 

Logo

Omschrijving

 • Professioneel, efficiënt en krachtig.
 • Verwijdert snel alle vingerafdrukken, vuil en vet van tafels, stoelen, meubilair, vensterbanken, deuren en alle waterbestendige oppervlakken.
 • Verdampt snel en garandeert een zuiver, streeploos, glanzend en geparfumeerd resultaat.
 • Uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen.
 • Volstaat als 1 product voor een tal van toepassingen.
 • Gevarenaanduiding:
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Veiligheidsaanbeveling :
 • P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Specificaties

Productnummer: 891421
EAN: 5420035799710
OEM: 7997
Merk: DIPP
Voorraad: 43
Verpakt per: 1 stuk / 1
Prijs per: Stuk
Kleur: Blauw

Gerelateerde producten

Schrijf een review voor dit product